Nr. 478 / 05, Noiembrie , 2021

Centralizator nominal

Privind rezultatele finale ale concursului organizat în vederea ocuparii funcţiei contractuale de execuție vacante de Actriță debutant și a funcţiei contractuale de execuție vacante de Recuziter I la Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia Focșani.

 

Rezultatul Final


Nr. 462 / 01, Noiembrie , 2021

Rezultatul PROBEI SCRISE

Rezultatul Probei Practice la concursul/ examenul de ocupare a funcției contractuale de Actriță debutant, și a funcției contractuale de Recuziter treapta I, din cadrul Teatrului Municipal Mr. Gh.Pastia Focșani, din data de 01.11.2021 ora 10,00.

 

Rezultatul Probei Practice


Nr. 106185 / 29, Octombrie , 2021

ANUNȚ PRIVIND ANALIZA NOULUI PROIECT DE MANAGEMENT AL

DOMNULUI FRANCU SORIN VASILE,

MANAGER TEATRUL MUNICIPAL ”MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCȘANI

Primăria Municipiului Focșani organizează la sediul său din Municipiul Focșani, b-dul. Dimitrie Cantemir, nr.1 bis, în conformitate cu prevederile art.8 și ale art. 43^1 din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, analiza noului proiect de management al domnului Francu SorinVasile, manager Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani, în perioada 01.11.2021 - 10.12.2021.

 

Anunț Concurs

Caiet de obiective

Anexă Caiet de obiective

Regulament Teatrul Municipal Mr.GH.Pastia


Nr. 458 / 27, Octombrie , 2021

Rezultatul PROBEI SCRISE

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a funcției contractuale de Actriță debutant și a funcției contractuale de Recuziter I, din cadrul Teatrului Municipal Mr. Gh.Pastia Focșani, din data de 26.10.2021 ora 10,00.

 

Rezultatul Probei Scrise


Nr. 448 / 21, Octombrie , 2021

Rezultatul FINAL EXAMEN DE PROMOVARE

Rezultat final la examenul de promovare a funcției contractuale de Actriță grad II, - și a funcției contractuale de Muncitor calificat treapta III, din cadrul Teatrului Municipal Mr. Gh.Pastia Focșani.

 

Rezultatul Final


Nr. 446 / 20, Octombrie , 2021

Rezultatul probei PRACTICE CONCURS

Rezultatul Probei Practice la examenul de promovare a funcției contractuale de Actriță grad II, - și a funcției contractuale de Muncitor calificat treapta III, din cadrul Teatrului Municipal Mr. Gh.Pastia Focșani, din data de 20.10.2021 ora 10,00.

 

Rezultatul probei scrise


Nr. 435 / 18, Octombrie , 2021

Rezultatul probei scrise Concurs

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare a funcției contractuale de Actriță gradul II și a funcției contractuale de Muncitor calificat treapta III, din cadrul Teatrului Municipal Mr. Gh. Pastia Focșani, din data 15.10.2021 ora 10,00.

 

Rezultatul probei scrise


Nr. 418 / 04, Octombrie , 2021
ANUNȚ examen/promovare

Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia Focșani organizează examen de promovare pentru următoarele posturi:

- Actor gradul II, studii superioare,

- Muncitor calificat treapta III, studii M/G

Examenul de promovare se desfășoară la sediul Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia Focșani din strada Republicii nr 73 în data de 15.10.2021, ora 10 proba scrisă și în data de 20.10.2021, ora 10 proba practică.


Anunț Examen04, Octombrie , 2021
ANUNȚ CONCURS/ ExameN

Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia Focșani organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante respectiv:

- Actriță debutant, studii superioare, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

- Recuziter treapta I, studii medii/generale, normă întreagă, perioadă nedeterminată, vechime minimă 3 ani lucrați în instituții de spectacole și concerte, cunoștințe în ceea ce presupune decor și recuzită pentru spectacole de teatru.

Concursul va avea loc pentru ambele posturi în data de 26 octombrie 2021, ora 10,00 - probă scrisă și 01 noiembrie ora 10,00 - probă practică, la sediul Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia Focșani din strada Republicii nr 73.

Dosarele de înscriere se depun până la data de 19 octombrie 2021 .

Persoană de contact: Dorina Grama, telefon 0371434391 sau 0237226438 .


Anunț ConcursNr.416/30,Septembrie, 2021

LISTA FUNCȚII, SALARII LA 30.09.2021 CONFORM LEGII 153/2017, PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI TEATRULUI MUNICIPAL „MR. GHE. PASTIA” FOCȘANI


Nr.126/31,Martie, 2021

LISTA FUNCȚII, SALARII LA 31.03.2021 CONFORM LEGII 153/2017, PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI TEATRULUI MUNICIPAL „MR. GHE. PASTIA” FOCȘANI


24, Noiembrie , 2020

Rezultatul probei Interviu Concurs

Rezultatul probei interviu a concursului organizat în data de 24.11.2020  în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de  Inspector de specialitate grad I – Resurse umane , și a funcției de operator sunet treapta I din cadrul Teatrului Municipal Mr. Gh. Pastia  Focşani.

 

Rezultatul probei interviu


19, Noiembrie , 2020

Rezultatul probei scrise Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul / examenul de ocupare a funcției contractuale vacante de inspector de specialitate grad I, - Resurse umane, și a funcției contractuale vacantă de operator sunet treapta I, din cadrul Teatrului Municipal Mr. Gh. Pastia Focșani, din data 19.11.2020 ora 10,00.

 

Rezultatul probei scrise


Nr.368/27, Octombrie , 2020
ANUNȚ CONCURS/ ExameN

Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia Focșani organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante respectiv:

- Inspector de specialitate grad I, studii superioare, vechime 5 ani în Resurse umane, perioadă nedetermionată.

- Operator sunet treapta I, studii M/G, vechime 1 an, perioadă nedeterminată.

Concursul va avea loc pentru ambele posturi în data de 19 noiembrie 2020, ora 10,00 - probă scrisă și 24 noiembrie ora 10,00 - probă interviu, la sediul Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia Focșani din strada Republicii nr 73.

Dosarele de înscriere se depun până la data de 9 noiembrie 2020 ora 16,00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Teatrului Municipal Mr. Gh. Pastia Focșani din strada Republicii nr. 73.

Relații suplimentare la sediul instituției, telefon 0371434391 sau 0237226438 secretar comisie concurs Paula Grosu.


Anunț Concurs + AnexăNr.317/22,Septembrie, 2020

LISTA FUNCȚII, SALARII LA 30.09.2020 CONFORM LEGII 153/2017, PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI TEATRULUI MUNICIPAL „MR. GHE. PASTIA” FOCȘANI


Nr.98/05,Martie , 2020

LISTA FUNCȚII, SALARII LA 30.03.2020 CONFORM LEGII 153/2017, PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI TEATRULUI MUNICIPAL „MR. GHE. PASTIA” FOCȘANI


Nr.447/30,Septembrie , 2019

LISTA FUNCȚII, SALARII LA 30.09.2019 CONFORM LEGII 153/2017, PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI TEATRULUI MUNICIPAL „MR. GHE. PASTIA” FOCȘANI


Mai 23, 2019

ÎN DATA DE 1 IUNIE 2018 , **TEATRUL MUNICIPAL „ MAIOR GHE. PASTIA” FOCȘANI** ÎȘI PROPUNE SA ORGANIZEZE PROIECTUL CULTURAL ȘI DE ENTERTAINMENT „COPILARIA-POARTA VIEȚII”. Achizitie Publica

Evenimentul va fi unul de anvergură având în vedere importanta pe care o acordam copiilor in fiecare zi din an si cu precadere de 1iunie – Ziua internationala a copilului.

Acesta va cuprinde:

– Recitaluri ale unor solişti cunoscuţi şi formaţii consacrate de muzică populară, etno, disco, pop-rock, din România;

– Scenete, animatie si entertaiment pentru copii cu artisti costumati de poveste.

Evenimentul cultural se va organiza în Piaţa Unirii din Focşani, începând din data de 31 mai 2019 ora 16.30 și începand cu ora 10.00 în data de 1 iunie 2019.

Ofertele vor fi depuse până pe data de 29 mai 2019, ora 12.00 la secretariatul autorităţii contractante, cu sediul în municipiul Focşani, b-dul Republicii nr. 67, judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul autorităţii contractante, la tel. 0237-226438, sau e-mail: teatrulpastia@yahoo.ro .

 

Caiet de sarcini 1 Iunie 2019


Documentatie atribuire contract 1 iunie 2019

 

Formulare Achizitie publica

Octombrie 31, 2018

ROMANIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCSANI

Secretariatul comisiei de analiză și notare


ORganizarea Și desfĂsurarea analizĂrii noului Proiect de management al domnului Francu Sorin Vasile, manager al Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” FocȘani, care a obȚinut În Urma evaluarii finale nota 9,68.

Secretariatul comisiei, desemnat prin Dispoziția Primarului Municipiului Focșani nr. 950/21.09.2018, cu modificările și completările ulterioare, anuntă rezultatul obținut ca urmare a desfășurării primei etape- analiza noului proiect de management depus de domnul Francu Sorin Vasile, manager al Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focsani


Rezultatul Primei Etape

Rezultatul Final

 

Nr.446/30,Septembrie , 2018

LISTA FUNCȚII, SALARII LA 30.09.2018 CONFORM LEGII 153/2017, PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI TEATRULUI MUNICIPAL „MR. GHE. PASTIA” FOCȘANI


Septembrie 26, 2018

ROMANIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCSANI

Direcția relații interne și internaționale
Compartiment presă, relații externe,
evenimente culturale si sportive
Nr.81598/26.09.2018


ANUNȚprivind analiza noului proiect de management al domnului francu sorin vasile, manager la teatrul municipal ”maior gheorghe pastia” focȘani

Primăria Municipiului Focșani organizează la sediul său din Municipiul Focşani, b-dul. Dimitrie Cantemir, nr.1 bis, în conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art. 43^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, analiza noului proiect de management al domnului Francu Sorin Vasile, manager la Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani, în perioada 26.09.2018- 07.11.2018.


Anunț Analiza Proiect Management


Caiet Obiective Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia”


Regulament Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia”