Octombrie 31, 2018

ROMANIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCSANI

Secretariatul comisiei de analiză și notare


ORganizarea Și desfĂsurarea analizĂrii noului Proiect de management al domnului Francu Sorin Vasile, manager al Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” FocȘani, care a obȚinut În Urma evaluarii finale nota 9,68.

Secretariatul comisiei, desemnat prin Dispoziția Primarului Municipiului Focșani nr. 950/21.09.2018, cu modificările și completările ulterioare, anuntă rezultatul obținut ca urmare a desfășurării primei etape- analiza noului proiect de management depus de domnul Francu Sorin Vasile, manager al Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focsani


Rezultatul Primei Etape

Rezultatul Final

 

Nr.446/30,Septembrie , 2018

LISTA FUNCȚII, SALARII LA 30.09.2018 CONFORM LEGII 153/2017, PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI **TEATRUL MUNICIPAL „MR. GHE. PASTIA” FOCȘANI**


Septembrie 26, 2018

ROMANIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCSANI

Direcția relații interne și internaționale
Compartiment presă, relații externe,
evenimente culturale si sportive
Nr.81598/26.09.2018


ANUNȚprivind analiza noului proiect de management al domnului francu sorin vasile, manager la teatrul municipal ”maior gheorghe pastia” focȘani

Primăria Municipiului Focșani organizează la sediul său din Municipiul Focşani, b-dul. Dimitrie Cantemir, nr.1 bis, în conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art. 43^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, analiza noului proiect de management al domnului Francu Sorin Vasile, manager la Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani, în perioada 26.09.2018- 07.11.2018.


Anunț Analiza Proiect Management


Caiet Obiective Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia”


Regulament Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia”